getting cta passes. gotta love massive transit. aw…

getting cta passes. gotta love massive transit. awesome